ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

2021-09-06 - 2021-09-10

Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarvczego Urzędu Gminy zaprasza na konsultacje dotyczące planu zagospodarowania w Iłownicy, Landeku, Roztropicach i Rudzicy.

W związku z trwającym wyłożeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Iłownica, Landek, Roztropice, Rudzica zapraszamy do udziału w dyskusjach publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych, które odbędą się:

  • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Iłownica w dniu 07.09.2021r. od godziny 14.00 do godziny 15.00
  • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Landek w dniu 07.09.2021r. od godzinie 15.00 do godziny 16.00
  • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Roztropice w dniu 09.09.2021r. od godzinie 14.00 do godziny 15.00
  • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica w dniu 09.09.2021r. od godzinie 15.00 do godziny 16.00

W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusje publiczne, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z2021 r., poz. 741 z późn. zm.) będą miały charakter zdalny i odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym. Dane i informacje  niezbędne do uczestniczenia w przedmiotowych dyskusjach publicznych dostępne są na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl (zakładka „plan miejscowy” zakładka „informacje o mpzp”).

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz też:

SILNY WIATR

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem.

STARTUJE WYPŁATA ZALICZEK

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

SZCZEPIMY SIĘ !

Na dzień 18 października wśród mieszkańców Gminy Jasienica pełną dawką zaszczepionych zostało 12 354 (50,0 % mieszkańców gminy).

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna