KONSULTACJE SPOŁECZNE

2021-10-05 - 2021-10-19

Raport z konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała.

W ramach opracowywania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o. przeprowadziła konsultacje społeczne.

Mieszkańcy gmin, przez które przebiega linia kolejowa nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała mogli wyrazić swoją opinię na temat proponowanych rozwiązań biorąc udział w organizowanych spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych za pośrednictwem kanału YouTube lub/i wypełnić ankietę. Ankiety dla mieszkańców udostępnione były zarówno w tradycyjnej (papierowej) formie – dostępnej w urzędach gmin jaki i w formie on -line. Dodatkowo przygotowano stronę internetową oraz materiały papierowe – również dostępne w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w celu zapoznania zainteresowanych osób z założeniami Projektu. Ankietę dotyczącą proponowanych rozwiązań wypełniły 364 osoby (w tym 16 w wersji papierowej). Stronę internetową do dnia 9 sierpnia 2021 r. odwiedziło 2 432 osoby.

W ramach opracowania dokumentu WSPP przeprowadzono liczne analizy dotyczące miedzy innymi potencjału demograficznego proponowanych jak i istniejących lokalizacji punktów obsługi podróżnych, analizy techniczne – polegające na badaniu technicznej możliwości usytuowania danej stacji/przystanku, analizy odległości międzyprzystankowych, prognozy ruchu pasażerskiego oraz symulacje ruchu pociągów.

Opinie mieszkańców wraz z przeprowadzonymi badaniami stanowiły bazę do zaproponowania ostatecznych rozwiązań w ramach WSPP. Na podstawie powyższego przyjęto:

  • Propozycję nowego przystanku osobowego Bielsko-Biała Listopadowa – lokalizacja zgłaszana była w ankietach jako atrakcyjna dla mieszkańców, dodatkowo przystanek może zapewnić również obsługę tej części miasta, którą w pierwotnej wersji obsługiwać miał przystanek Filarowa (również zaznaczany jako atrakcyjny dla mieszkańców w ankietach) oraz istniejący przystanek Bielsko-Biała Górne – m. in. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, Tauron S. A., Starostwo Powiatowe,
  • Przesunięcie przystanku Bielsko-Biała Zachód pod wiadukt ul. Warszawskiej wraz z dowiązaniem tej lokalizacji do infrastruktury pieszej, w ten sposób uzyskujemy korzystne dla pasażera połączenie przystanku m. in. z pobliskim Sarnim Stokiem,
  • Brak budowy przystanku Jaworze Dolne,
  • Pozostawienie przystanku Grodziec Śląski w istniejącej lokalizacji,
  • Jako najkorzystniejszą lokalizację przystanku Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł przyjęto propozycję 2 znajdującą się przy ul. Kadłubka,
  • Ponadto podjęto decyzję o nowej lokalizacji przystanków: Jasienica k. Bielska oraz peronu Pogórze.
  • Pozostałe propozycje nie zmieniły się w stosunku do tych przedstawionych w ramach konsultacji społecznych.

MAPA

Raport z konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)

 

 

Zobacz też:

INFORMACJA ARiMR

Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia.

SILNY WIATR

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 175 - Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna