SENIOR +

2022-01-17 - 2022-01-19

Do środy 19 stycznia został przedłużony nabór do Klubu Seniora, który został utworzony dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego "Senior+" 2021-2025 - edycja 2021 oraz środków Gminy Jasienica.

Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami Gminy Jasienica,

- są osobami w wieku powyżej 60 lat,

- są nieaktywne zawodowo.

O przyjęciu do Klubu decydują  dodatkowe kryteria:

- ograniczenia środowiskowe - brak członka/członków rodziny/ osoby z otoczenia mogącej zapewnić opiekę,

- samotne zamieszkanie,

- nie korzystanie w poprzednich latach z podobnej formy wsparcia dla seniorów na terenie Gminy Jasienica.

W przypadku większej liczby osób chętnych, w pierwszej kolejności do udziału w Klubie Seniora zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wszystkie powyższe kryteria, będzie też decydować kolejność zgłoszeń. Dopuszcza się tworzenie listy rezerwowej. Pracownicy socjalni będą kontaktować się z osobami, które zostały zakwalifikowane do programu, następnie zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy i wydana decyzja w sprawie ponoszenia odpłatności.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest płatne w zależności od sytuacji finansowej. Odpłatność ustala się na podstawie właściwej uchwały Rady Gminy Jasienica. Odpłatność jest uzależniona od sytuacji finansowej, zwolnione z odpłatności są osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Pozostałe osoby będą ponosić odpłatność  w zależności od dochodów w granicach od 4 zł do 60 zł miesięcznie.

Planowane jest rozpoczęcie zajęć w Klubie Seniora w lutym 2022 roku.

Deklaracje uczestnictwa można składać w terminie do 19.01.2022 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA

Więcej na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

Zobacz też:

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!

Dnia 31 stycznia br. upływa termin złożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

PUNKT KONSULTACYJNY W JASIENICY - ZMIANY W OBSŁUDZE

Od dnia 25 stycznia br. Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Jasienicy będzie obsługiwał klientów wyłącznie telefonicznie.

Biblioteka w Jasienicy otwarta w wybrane soboty w 2022 roku

GBP w Jasienicy informuje, że w dniu 29 stycznia 2022 r. (sobota) biblioteka będzie czynna w godzinach od 8:00–12:00.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna