PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!

2022-01-26 - 2022-01-31

PRZEDSIĘBIORCO – pamiętaj 31 stycznia br. upływa termin złożeniu oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązany jest do złożenia oświadczenie o wartości sprzedaży. Oświadczenie za poprzedni rok należy złożyć w terminie do 31 stycznia w Urzędzie Gminy.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie złożonego oświadczenia przedsiębiorca musi wnieść opłatę w wysokości:

L.p.

Rodzaj

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

 

1.

 

o zawartości

do 4,5% akoholu oraz piwa

 

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

 

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

2.

 

o zawartości

powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

 

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł

 

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

 

3.

 

o zawartości

powyżej 18%

alkoholu

 

przy wartości sprzedaży

do 77 000 zł – opłata wynosi: 2100 zł

 

przy wartości sprzedaży

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia/zezwoleń należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy:  06 8117 0003 0000 0101 2000 0110

  • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku,
  • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Przypominamy, że w związku z rosnącym na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2, i decyzją Ministra Zdrowia Kasa Urzędu jest nieczynna. Płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Zobacz też:

OBYWATELE UKRAINY POWINNI POINFORMOWAĆ ZUS O SWOIM WYJEŹDZIE

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy powinni poinformować o tym ZUS.

BURZE Z GRADEM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem.

INFORMACJA ARIMR

60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna