EWIDENCJA OSÓB Z UKRAINY ZAKWATEROWANYCH NA TERENIE GMINY JASIENICA

2022-03-02 - 2022-03-31

Wójt Gminy Jasienica zwraca się z prośbą, aby obecność osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską po dniu 24 lutego 2022 r. była zgłaszana do Urzędu Gminy Jasienica:

  • osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 7:30 do godz. 14:30,
  • drogą elektroniczna na adres e-mail: sekretariat@jasienica.pl przesyłając załączoną ankietę.

W celu rejestracji konieczne będzie podanie podstawowych danych takich jak m.in.:

1. Dane ogólne:

  • adres,
  • data i miejsce przekroczenia granicy z Polską.

2. Dane zakwaterowanych osób (cudzoziemców):

  • nazwisko i imię,
  • data urodzenia,
  • rodzaj dokumentu tożsamości (dowód, paszport lub inny),
  • nr dokumentu tożsamości.

3. Dane kontaktowe osoby, która zakwaterowała cudzoziemców:

  • nazwisko i imię,
  • telefon kontaktowy.

ANKIETA 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz też:

INFORMACJA

Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna