INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

2022-03-21 - 2022-05-31

Obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz uzyskali nr pesel przysługuje:

  • świadczenie jednorazowe w wysokości 300,00 zł na osobę w rodzinie.

Wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego należy złożyć na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845.

Godziny przyjmowania wniosków:

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.00 do godz. 14.30
  • wtorek w godz. od 7.00 do godz. 15.30
  • piątek w godz. od 7.00 do godz. 13.30

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

RODO

RODO W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Zobacz też:

INFORMACJA

Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna