SYSTEM KOLEJKOWY

2022-03-22 - 2022-04-08

Informujemy, że od dnia 29 marca zostaje uruchomiony system kolejkowy dla obywateli Ukrainy chcących złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

Obsługa będzie odbywać się wyłącznie na podstawie biletu/numeru wydanego przez pracownika Urzędu Gminy.

Informujemy, że z uwagi na czasochłonność w przyjmowaniu i przetwarzaniu wniosków średnio w ciągu dnia Urząd może nadać 40 numerów PESEL.

Osoby składające wniosek muszą posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość oraz zdjęcie biometryczne.

Darmowe zdjęcia biometryczne Obywatele Ukrainy mieszkający na terenie Gminy Jasienica mogą wykonać w firmie Foto-Flesz Janusz Krywult, 43-394 Landek 115. W celu ustalenia terminu należy skontaktować się pod numerem: 603 338 591.

Więcej informacji w sprawie rejestracji oraz nadawania numeru PESEL w poniższym linku:

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ponadto wszelkie informacje dla obywateli Ukrainy można uzyskać pod nr tel.:

  • 33 472 62 00, 501 296 488,
  • 33 472 62 42, 33 472 62 43,
  • 33 472 62 95, 33 473 62 31.

lub osobiście w godzinach otwarcia Urzędu.

WNIOSEK

Zobacz też:

INFORMACJA

Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna