TRZECIE ROZDANIE LGD ZIEMIA BIELSKA

2022-06-22 - 2022-06-24

Zaproszenie na spotkanie Trzecie rozdanie 2023-2027, organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Bielska”.

Już po raz trzeci w 14-letniej historii swojego istnienia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” przystępuje do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument lokalnej strategii rozwoju. W dwóch perspektywach unijnych 2007-2013 i 2014-2020 Stowarzyszenie pozyskało i rozdysponowało na naszym obszarze 32 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” zaprasza na spotkanie inicjujące tworzenie wspomnianego dokumentu na lata 2023-2027. Spotkanie pn. Trzecie rozdanie 2023-2027 odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w godzinach 16:00-20:00 (rejestracja od godz. 15:00) w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach.

Jesteśmy przekonani, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17 czerwca 2022 r. za pośrednictwem

  • formularza internetowego https://www.ziemiabielska.pl/trzecierozdanie/rejestracja
  • lub telefonicznie pod nr telefonu: 33 818 34 11

 

Informacje można znaleźć również na Facebooku LGD Ziemia Bielska.

 

 

Joanna Kasperek

Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”

 

Zobacz też:

INFORMACJA

Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna