MOŻLIWOŚC DODATKOWEGO ODDANIA ODPADÓW ,,ZIELONYCH”

2018-05-17 - 2018-06-01

W związku z rozpoczęciem się okresu wegetacyjnego roślin i powstaniem przy pracach wykonywanych we własnym zakresie na przydomowych ogrodach , obejściach , większej ilości odpadu typu zielonego Firma Sanit Trans oferuje:

dodatkową możliwość /poza obowiązującym systemem limitowym/ przyjęcia od mieszkańców Gminy Jasienica na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jasienicy odpadu ,,zielonego”.

Dodatkowa dowieziona ilość odpadu zielonego /powyżej jednego worka o poj. 110 litrów na dzień czynnego punktu PSZOK/ będzie przyjęta w formie odpłatnej w wysokości 50gr. za 1kg. Odpady zielone będą przyjmowane tylko w workach o pojemności do 150 litrów umożliwiających ich zważenie. W oparciu o ustaloną wagę wyliczona zostanie stosowna należność za przyjęcie odpadu.

Odpady zielone do których zaliczane są min. gałęzie przycinanych drzew , odrosty żywopłotów będą przyjmowane wyłącznie w postaci zrąbkowanej lub pocięte na odcinki nie przekraczające 20cm. długości.

Odpady zielone nie mogą zawierać resztek jedzenia , ziemi , kamieni.

Osoba dostarczająca odpad zielony po zważeniu i uiszczeniu na miejscu wyliczonej opłaty za dostarczoną ilość odpadu zielonego, wrzuca – wysypuje odpady zielone do wydzielonego kontenera /bez worka/.

Jednocześnie informuje się , że w punkcie docelowym do którego odpad zielony jest dostarczany przez firmę SANIT – TRANS, opata za jego przyjęcie w celu dalszego zagospodarowania wynosi 295zł. / tonę + VAT = 318,60zł /tonę.

Zobacz też:

INFORMACJA

Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 110 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna