Koronawirus

APLIKACJA STOP COVID W WALCE Z EPIDEMIĄ
Aktualne zasady i ograniczenia
Pomoc dla potrzebujących
PLATFORMA INFORMATYCZNA INSPEKCJI SANITARNEJ
Informacje dla seniorów
Akcja informacyjno-edukacyjna „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19
TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 – KRÓTKA INSTRUKCJA DLA BIZNESU
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE JASIENICA
Komunikat w sprawie udostępniania danych osobowych o osobach przebywających w izolacji i na kwarantannie
Tarcza Antykryzysowa
Zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
AKTUALNE INFORMACJE I ZALECENIA
ODDZIAŁY ZAKAŹNE W WOJ. ŚLĄSKIM
Plakat informacyjny
Plakaty informacyjne w językach obcych
Film edukacyjny
Film edukacyjny - wersja PJM
KORONAWIRUS - JAK ZAPOBIEGAĆ. INFOLINIA
Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna