PLATFORMA INFORMATYCZNA INSPEKCJI SANITARNEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (Platforma Informatyczna Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać poprzez:

  • infolinię na numer + 48 222 500 115,
  • online poprzez formularz na stronie gov.pl.

Wszelka korespondencja klientów indywidualnych dotycząca COVID-19, kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy PSSE w Bielsku-Białej, nie będzie rozpatrywana.

Pozostałe sprawy kierowane do PSSE w Bielsku-Białej z zakresu zadań statutowych (zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena pracy, higiena komunalna, higiena żywności i żywienia, higiena dzieci i młodzieży oraz epidemiologia) będą rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powyższa informacja nie dotyczy korespondencji prowadzonej z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zgłoszeń i wiadomości kierowanych z placówek oświaty i wychowania oraz podmiotów leczniczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna