Informacja o stanie środowiska

Coroczna informacja o stanie środowiska przedstawiana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/i

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna