Łowiectwo

Wójt Gminy Jasienica informuje, ze na terenie Gminy Jasienica działa 6 kół łowieckich.

  1. Koło Łowieckie „Diana” w Skoczowie,
  2. Koło Łowieckie „Głuszec” w Bielsku-Białej,
  3. Koło Łowieckie „Ślepowron” w Rudzicy,
  4. Koło Łowieckie „Bielsko” w Bielsku-Białej,
  5. Koło Łowieckie „Hubertus” w Międzyrzeczu,
  6. Koło Łowieckie „Knieja” Czechowice-Dziedzice.

Kalendarze polowań na rok 2021:

Kalendarze polowań na rok 2020:

Obwody łowieckie - obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Granice obszarów łowieckich: https://www.slaskie.pl/content/1355327780_2012-12-12

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jasienica, tel. 33 472 62 12.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna