Obszary chronione przyrodniczo

Na terenie Gminy Jasienica występują tereny chronione przyrodniczo, w tym:

 1. rezerwaty przyrody:
  1. - Morzyk,
  2. - Dolina Łańskiego Potoku,
  3. - otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego;
 2. obszary Natury 2000:
  1. - Beskid Śląski PLH240005,
  2. - Cieszyńska Źródła Tufowe PLH240001,
  3. - Pierściec PLH240022,
  4. - Dolina Górnej Wisły PLB240001.

Link do stront RDOŚ: http://katowice.rdos.gov.pl/
oraz http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?extent=332562.441792,140952.290238,705361.104056,387809.033951&addLayers=&mapNr=0&styleMask=013013113113113013113113113113

Centralny rejestr form ochrony przyrody dla obszaru Gminy Jasienica dostępny jest na stronie internetowej: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna