Organizacje pozarządowe

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-28 - 2021-05-07

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-27 - 2021-05-18

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-06

NABÓR KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-06

NABÓR KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-12

OTWARTY KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-12

OTWARTY KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-03-08 - 2021-03-29

WYNIKI KONKUSU OFERT

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-02-24 - 2021-03-12

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-02-08 - 2021-02-16

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-01-29 - 2021-02-19

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-10-12 - 2020-11-12

UWAGA

Rada Gminy Jasienica uchwaliła Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-09-14 - 2020-09-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-06-02 - 2020-06-12

PROJEKTY UCHWAŁ

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-05-20 - 2020-08-31

INFORMACJA

Informujemy, że planowane zadania publiczne Gminy Jasienica na 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-02 - 2020-04-10

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zad

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-01 - 2020-04-13

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W dniu 20 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-30 - 2020-04-20

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.41.2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-20 - 2020-04-02

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-13 - 2020-03-31

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-12 - 2020-03-25

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

Ze względu na podjęte działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Wójt Gminy Jasienica apeluje ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-20

KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z upowaznienia Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna