Organizacje pozarządowe

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2022-01-18 - 2022-02-08

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2022 roku z zakresu ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-12-31 - 2022-01-14

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków na 2022 rok w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-12-02 - 2021-01-31

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Ze względu na zmianę przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przypominamy o obowiązku ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-11-04 - 2021-11-30

UWAGA!

Przypominamy o kończącym się terminie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-10-29 - 2021-11-29

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-09-14 - 2021-09-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-05-26 - 2021-06-16

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-05-21 - 2021-06-07

POWOŁANO KOMISJĘ KONKURSOWĄ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-28 - 2021-05-07

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-27 - 2021-05-18

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-06

NABÓR KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-06

NABÓR KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-12

OTWARTY KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-12

OTWARTY KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-03-08 - 2021-03-29

WYNIKI KONKUSU OFERT

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-02-24 - 2021-03-12

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-02-08 - 2021-02-16

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2021-01-29 - 2021-02-19

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-10-12 - 2020-11-12

UWAGA

Rada Gminy Jasienica uchwaliła Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-09-14 - 2020-09-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-06-02 - 2020-06-12

PROJEKTY UCHWAŁ

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna