Organizacje pozarządowe

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-05-20 - 2020-08-31

INFORMACJA

Informujemy, że planowane zadania publiczne Gminy Jasienica na 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-02 - 2020-04-10

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zad

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-01 - 2020-04-13

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W dniu 20 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-30 - 2020-04-20

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.41.2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-20 - 2020-04-02

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-13 - 2020-03-31

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-12 - 2020-03-25

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

Ze względu na podjęte działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Wójt Gminy Jasienica apeluje ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-20

KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z upowaznienia Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-13

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z upowaznienia Wójta Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-18

WYNIKI KONKUSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.29.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-25 - 2020-03-06

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-18 - 2020-03-11

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica z zakresu ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-04 - 2020-02-24

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 4 lutego br. Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-01-21 - 2020-01-29

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2020-01-13 - 2020-02-04

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-12-19 - 2020-01-16

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-11-20 - 2019-12-20

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rada Gminy Jasienica uchwaliła Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-11-06 - 2019-11-13

OFERTA ZADANIA

Na podstawie art. 19a ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-10-01 - 2019-10-10

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-09-10 - 2019-12-31

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

W dniu 29 października 2018r. weszły w życie:

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-03-21 - 2019-04-01

UWAGA!

Od 2019 roku CIT-8 składamy elektronicznie. CIT-8 jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna