Organizacje pozarządowe

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-03-15 - 2019-04-05

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-02-19 - 2019-03-12

WYNIKI KONKUSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-31 - 2019-02-19

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-22 - 2019-02-08

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-22 - 2019-02-15

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku z zakresu:

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-11 - 2019-01-23

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ...

herb_gminy_jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-07 - 2019-01-30

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna