KONKURS OFERT

2020-02-18 - 2020-03-11

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2020 roku z zakresu:

1.     Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

2.     Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

3.     Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4.     Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Pełna informacja znajduje się tutaj .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna