WYNIKI KONKUSU OFERT

2020-02-26 - 2020-03-18
 
Zarządzeniem Nr 0050.29.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2020 roku Wójt Gminy przyznał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Treść zarządzenia dostępna jest tutaj.

 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna