PROJEKTY UCHWAŁ

2020-06-02 - 2020-06-12

Na stronie Urzędu Gminy Jasienica - BIP, w zakładce uchwały, projekty uchwał do konsultacji, zamieszczono projekt uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

Opinię do projektu organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) mogą zgłaszać na wniosku stanowiącym załącznik do projektu uchwały, w terminie do dnia 12 czerwca 2020r.

Projekt uchwały dostępny tutaj .

 

 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna