POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

2021-02-24 - 2021-03-12

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 wyżej cytowanej ustawy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Jasienica w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść zarządzenia dostępna Biuletynie Informacji Publicznej.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna