WYNIKI KONKUSU OFERT

2021-03-08 - 2021-03-29

Zarządzeniem Nr 0050.32.2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku Wójt Gminy przyznał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść Informacji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna