OTWARTY KONKURS OFERT

2021-04-27 - 2021-05-18

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku z zakresu:

  • Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zawiadomienie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna