NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

2021-04-28 - 2021-05-07

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku z zakresu:

  • ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna