CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

2021-12-02 - 2021-01-31

Ze względu na zmianę przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które weszły w życie 31 października 2021 roku, przypominamy o obowiązku związanym ze zgłaszaniem informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Stowarzyszenia wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna