WYNIKI KONKUSU OFERT

2022-03-01 - 2022-03-31

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2022 roku Wójt Gminy, przyznał

  • organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna