KONKURS OFERT

2022-03-03 - 2022-03-25

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2022 roku z zakresu:

  1. Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  2. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść w Biuletynie Informacji Publicznej

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna