NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

2022-03-10 - 2022-03-18

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2022 roku z zakresu:

  • ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  •  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  •  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  •  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna