WYNIKI KONKUSU OFERT

2019-02-19 - 2019-03-12

Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku Wójt Gminy przyznał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść zarządzenia dostępna jest tutaj .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna