KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA- OSP W RUDZICY

2018-12-04 - >2018-12-25

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- OSP w Rudzicy
 
Opis projektu : Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy-budynku należącego do Gminy Jasienica. W ramach projektu na rzecz likwidacji „niskiej emisji” wykonany zostanie we wskazanym budynku konieczny zakres prac termomodernizacyjnych: Izolacja ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą–styropian, docieplenie dachu wełną mineralną z papą, wykonanie izolacji termicznej poprzez montaż styroduru, częściowa wymiana okien na nowe z PCV, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego i paneli fotowoltaicznych, wymiana grzejników, wykonanie nowej instalacji CWU. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zredukowana zostanie emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza a tym samym uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.
Cele projektu : Projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym SZOOP, którego celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z OZE.
 
Wartość projektu : 531 229,83 PLN
Wartość dofinansowania: 234 124,24 PLN
logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna