KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA - OSP W ŚWIĘTOSZÓWCE

- >

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

Tytuł projektu:  Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Świętoszówce

Opis projektu:   Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce - budynku należącego do Gminy Jasienica. W ramach projektu na rzecz likwidacji „niskiej emisji” wykonany zostanie we wskazanym budynku konieczny zakres prac termo modernizacyjnych: Izolacja ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą–styropian, docieplenie dachu wełną mineralną z papą, częściowa wymiana okien na nowe z PCV i drzwi na aluminiowe/stalowe, montaż dwóch bram garażowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego oraz kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, wykonanie nowej instalacji CWU. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zredukowana zostanie emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.

Cele projektu:   Projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym SZOOP, którego celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z OZE.

Wartość projektu:  919 963,33 PLN

Wartość dofinansowania:  416 018,78 PLN

 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna