KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA – ZS W WIESZCZĘTACH

2020-05-06 - >2020-05-27

Projekt w spółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – ZS w Wieszczętach”

Cel projektu: Termomodernizacja wraz z OZE budynku ZS w Wieszczętach, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

Planowane efekty / opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku należących do Gminy Jasienica- Zespołu Szkół w Wieszczętach. W ramach projektu na rzecz likwidacji „niskiej emisji” wykonane zostaną we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych: Izolacja ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą–styropian, docieplenie dachu wełną mineralną z papą, wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej w przestrzeń dachu, częściowa wymiana okien na nowe z PCV i drzwi na aluminiowe/stalowe, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowych kotłów gazowych oraz kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, wykonanie nowej instalacji CWU. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zredukowana zostanie emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.

Wartość projektu: 1 164 134,69PLN

Wartość dofinansowania: 745 256,89 PLN

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna