KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA - GOK W RUDZICY

- >

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – GOK w Rudzicy”.

Cel projektu : Termomodernizacja wraz z OZE budynku GOK w Rudzicy, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

Planowane efekty / opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy-budynku należącego do Gminy Jasienica. W ramach projektu na rzecz likwidacji niskiej emisji” wykonany zostanie konieczny zakres prac termomodernizacyjnych:

Izolacja ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropian, docieplenie dachu wełną mineralną z papą, Wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej w przestrzeń dachu, wymiana okien na nowe z PCV, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego oraz kolektorów słonecznych, wykonanie nowej instalacji CWU, montaż paneli fotowoltaicznych.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zredukowana zostanie emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.

Wartość projektu:  1 271 542,07 PLN

Wartość dofinansowania:  711 183,68 PLN

 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna