KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA – GOK W BIERACH

2020-09-22 - >

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA – GOK W BIERACH”

Cel projektu : Termomodernizacja wraz z OZE budynku GOK w Bierach, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

Planowane efekty / opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Gminy Jasienica -Gminnego Ośrodka Kultury w Bierach. W ramach projektu na rzecz likwidacji„niskiej emisji”,poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym: izolacja ścian zewnętrznych, docieplenie dachu wełną mineralną z papą, częściowa wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe/stalowe, częściowa wymiana okien na nowe z PCV, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego(koszt niekwalifikowany),PV oraz 3 kolektory, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem  będzie zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery.

Wartość projektu:  1 067 828,19 PLN

Wartość dofinansowania:  598 168,87 PLN

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna