PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU „SOŁTYSÓWKI” W BIELOWICKU Z PRZEZNACZENIEM NA PEŁNIENIE FUNKCJI SPOŁECZNO-KULTURALNYCH, SIEDZIBY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BIELOWICKA, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ORAZ ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „ECHO BIELOWICKA

- >

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna