„WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŚWIĘTOSZÓWCE, W GMINIE JASIENICA”

- >

 

Dnia 20 grudnia 2010r. Wójt Gminy Jasienica podpisał z Województwem Śląskim umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem budynku Przedszkola w Świętoszówce,  w Gminie Jasienica”.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona już 2009r. jednakże sprawy formalne związane z zatwierdzeniem projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz podpisaniem umowy trwały aż do tej pory.

Przedmiotem prac wykonanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia była kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola zlokalizowanego w Świętoszówce. Obiekt, który objęty został pracami prowadzonymi w ramach niniejszej inwestycji położony jest na działkach nr 216/2, 217/2 i 218 (obręb Świętoszówka), w pobliżu drogi ekspresowej nr 1 Bielsko–Cieszyn. Jest to wolnostojący, podpiwniczony budynek trzykondygnacyjny wybudowany w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.. Przed realizacją niniejszej inwestycji przedszkole dysponowało przestarzałym, bardzo nieefektywnym systemem grzewczym, którego eksploatacja wiązała się z nadmiernymi kosztami oraz ogromnymi ilościami substancji szkodliwych odprowadzanych do środowiska, ponadto powierzchnie ścian zewnętrznych przedszkola pozostawały bez jakiegokolwiek wykończenia, co dodatkowo powodowało zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną.
Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu obejmował:
-wykonanie izolacji termicznej ścian obiektu,
-wykonanie nowych okładzin - tarasów i schodów na zewnątrz obiektu z gresowych, antypoślizgowych płytek mrozoodpornych,
-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich parapetów zewnętrznych,
-ocieplenie stropodachu,
-przebudowę kotłowni CO i CW, w tym:
a) wymianę kotła i wewnętrznej instalacji gazu
b) doposażenie pomieszczenia kotłowni
c) wbudowanie wkładu spalinowego i wentylacyjnego nawiewnego
d) zapewnienie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu.
 
Wartość inwestycji wynosi 347 413,53 zł w tym kwota wnioskowanego dofinansowania 279 870,24 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).
 
Projekt: „Wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem budynku
Przedszkola w Świętoszówce, w Gminie Jasienica”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego
logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna