„Jasienica z Przewodnikiem - promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy (publikacja mapy i folderu, organizacja wydarzenia kulturalnego)”.

2020-02-14 - >2020-04-30

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, na realizację projektu „Jasienica z Przewodnikiem- promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy (publikacja mapy i folderu, organizacja wydarzenia kulturalnego)”.

W projekcie przewidziano do realizacji poniższe działania:

• Wydruk folderu „Gmina Jasienica”, opisującego atrakcje Gminy Jasienica, w tym miejsca związane z rybactwem i akwakulturą, atrakcje turystyczne. W publikacji znajdzie się również rozdział poświęcony produktom lokalnym miedzy innymi ( kołocz josiynicki, karp jasienicki).

• Przygotowanie i wydruk uaktualnionej mapy, na której zostaną naniesione gospodarstwa rybackie i atrakcje turystyczne Gminy

• Organizacja konkursu plastycznego „Ryby naszych wód” dla dzieci i młodzieży

• Organizacja imprezy promującej powstałe publikacje (folder i mapa); rozwiązanie konkursu plastycznego i wręczenie nagród; degustacja potraw regionalnych (głównie dania z ryb); występ zespołów regionalnych.

Wartość projektu: 25 000 zł, kwota dofinansowania: 21 250 zł.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna