ZDALNA SZKOŁA

2020-07-24 - >

Gmina Jasienica w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła” zakupiła 36 sztuk laptopów marki HP dla 36 uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica, celem zwiększenia dostępności do nauki zdalnej dla dzieci, które nie mogły brać udziału w zajęciach, ponieważ nie dysponowały odpowiednim sprzętem.

Zakup ten został w 100% sfinansowany dzięki wsparciu jakie udało się pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020, działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internatu o wysokich przepustowościach”.

Wartość grantu: 79 659,72 zł.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna