„E-URZĄD W GMINIE JASIENICA”

- >

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w Gminie Jasienica wprowadzany jest system e-Usług.

Zalety „e –Urzędu” dla obywateli i pracowników są niepodważalne. Dzięki systemowi kontakt z urzędem może odbywać się bez konieczności jego odwiedzania. To duże udogodnienie dla tych, którzy mieszkając za granicą, zechcą otworzyć np. działalność gospodarczą, zapłacić podatek itd.

Platforma e-urzędu ma służyć wymianie informacji między mieszkańcem a urzędem, w związku z czym będzie można drogą elektroniczną on-line, składać wnioski na elektronicznych formularzach dostępnych na platformach – krajowej ePUAP i regionalnej SEKAP, wprowadzenie możliwości elektronicznej wymiany dokumentów wyeliminuje posługiwanie się papierowymi nośnikami Informacji, będzie stworzona możliwość podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W samym urzędzie, wprowadzenie e- usług, pomoże w sprawnym zarządzaniu pracami urzędu i sprawnym administrowaniu siecią informatyczną. Inwestycja usprawni działalność administracji samorządowej, poprzez ułatwiony dostęp do Informacji publicznej, pomoże w udostępnianiu w Internecie ważnych i potrzebnych informacji, zmniejszy ilość wizyt w urzędzie, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie kosztów funkcjonowania urzędu, zwiększy przejrzystość pracy urzędu. Stworzony kompleksowy system umożliwi szeroko rozumianym klientom Urzędu Gminy w Jasienicy załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu, natomiast urzędnicy uzyskają, w ramach projektu, Systemy, które pozwolą m.in. na elektroniczne archiwizowanie dokumentów i ich cyfrowy obieg, co przełoży się na skrócenie czasu obsługi petenta.

Przez realizacje projektu zostanie spełniony główny cel priorytetu „Społeczeństwo informacyjne”. Wszelkie działania w ramach e-Urzędu mają za zadanie podniesienie potencjału technologicznego (informatycznego) przy świadczeniu usług przez jednostkę publiczną jaką jest Urząd Gminy w Jasienicy. Rozwój ten, będący celem projektu, zwiększy wiedzę bezpośrednich użytkowników systemu i jego usługobiorców czyli petentów Urzędu Gminy Jasienica.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna