„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘTOSZÓWCE”

- >

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V „Środowisko” Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” Gmina Jasienica w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętoszówce” wykonała kompleksową termomodernizację budynku Szkoły w Świętoszówce.

Inwestycja zakończyła się dnia 30 marca 2015r. W ramach realizacji projektu wykonano:

  • izolację termicznej ścian obiektu,
  • częściową wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
  • ocieplono stropodach,
  • przebudowano kotłownię CO w tym wymieniono kocioł,
  • zmodernizowano instalację CO.
logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna