NABÓR KANDYDATÓW

2021-04-20 - 2021-05-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku z zakresu polityki społecznej.

„Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób starszych”.

„Opieka wytchnieniowa”. 

Formularz zgłoszniowy

Klauzula informacyjna

Opieka wytchnieniowa - nabór kandydatów

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna